Votum en groet
Zingen: Ps. 103 : 8 en 9
Geloofsbelijdenis: NBG art. 21
Zingen: Ps. 22 : 12
Lukas 23 : 33-56
Zingen: Ps. 31 : 4, 12 en 15
Prediking n.a.v. Luk. 23 : 46
Het zevende kruiswoord
Christus bidt voor Zijn sterven
1.met grote stem;
2.in kinderlijk vertrouwen
3.tot onze troost
Zingen: Ps. 85 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 39 : 3
Zegen