Votum en groet
Zingen: Ps. 33 : 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 31 :11
Schriftlezing: Galaten 6
Gebed
Zingen: Ps. 51 : 4 en 7
Prediking n.a.v. Galaten 6: 14
Thema: Roemen in het kruis van Christus
Zingen: Ps. 73 : 13
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 14
Zegen