Votum en groet
Zingen: Ps. 118 : 11
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1-15
Gebed
Zingen: Ps. 21 : 4, 5 en 6
Prediking n.a.v. Mattheüs 28: 2-4
Het graf wordt geopend
1. tijdens een aardbeving;
2. door een hemelbode;
3. tot schrik van de wachters
Zingen: Ps. 30 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 89 : 3
Zegen