Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 1 en 6
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Ps. 27 : 7
Schriftlezing: Johannes 11: 1-29
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2, 3 en 6
(onder het zingen wordt er gecollecteerd)
Prediking n.a.v. Joh. 11: 25-27
1. De Vorst van Pasen
2. De vraag op Pasen
3. De belijdenis met Pasen
Zingen: Ps. 36 : 3
Lezing formulier
Belijdenis van het geloof
Nieuwe lidmaten zingen: Ps. 17 : 3
Toezingen door de gemeente: Ps. 17 : 4
(enigszins gewijzigd en staande)
Toespraak en afsluiting formulier
Dankgebed
Zingen: Ps. 9 : 10 en 11
Zegen