Beste jongere,

Ben je tussen de 12 tot 16 jaar? Van harte uitgenodigd voor de preekbespreking op Goede Vrijdag. Na de morgendienst, om 11.30 uur, gaan we samen nadenken over de preek. Wat is de boodschap voor mij? Wat zijn mijn vragen? Het is mooi om samen met leeftijdsgenoten na te denken over het Woord van God. Doe je mee? Geef je op! Dat kan via de mail (e.mosterd@hhgbarneveldeo.nl) of telefoon/app (0613621468). Je krijgt dan een link toegestuurd zodat je mee kunt doen. We zie er naar uit je te ontmoeten!

Ben je 14 jaar? Dan ben je ook welkom in de kerk tijdens de morgendienst op Goede Vrijdag. De leiding van de jeugdvereniging -14 is er ook bij. Geef je op door een mail te sturen naar kerkvoogdij@hhgbarneveldeo.nl. We houden ons aan de maatregelen: 1,5 meter afstand van anderen en we dragen een mondkapje als we binnenkomen en weggaan. Fijn als je erbij bent! Jullie kunnen aansluitend thuis via Teams meedoen met de preekbespreking. Let op! Als je naar de kerk komt en daarna online meedoet met de preekbespreking, geef je dan voor beiden op.

Hebben jij of je ouders een vraag, mail of bel gerust.

Hartelijke groet,

Ouderling Mosterd

Ps. 79 : 4
Schriftlezing: Lukas 23 : 33-48
Ps. 69 : 9
Prediking n.a.v. Lukas 23 : 39-41
Drie gekruisigden op Golgotha:
1. De lasteraar;
2. De schuldenaar; en
3. De Middelaar.
Ps. 32 : 1

Vragen voor de preekbespreking voor alle jongeren van 13-16 jaar n.a.v. de morgendienst op Goede Vrijdag 2 april 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld
Schriftlezing: Lukas 23 : 33-48
Prediking n.a.v. Lukas 23 : 39-41
Thema van de preek: Drie gekruisigden op Golgotha:
1. De lasteraar;
2. De schuldenaar; en
3. De Middelaar.

1. Waarom was de kruisdood de ergste straf die er toen bestond en wat is nu de ergste straf?
2. Beide moordenaars hebben nog maar enkele uren te leven. Wat zou jij doen als je wist dat je bijv. door een ernstige ziekte nog maar een paar uur te leven had?
3. De ene moordenaar bleef de Heere Jezus lasteren? Noem eens wat voorbeelden van hoe de Heere in ons tijd bespot wordt.
4. Deze moordenaar wil wel verlost worden: ‘Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.’ Maar waarvan wil hij dan verlost worden en komt dat ook voor in onze tijd?
5. Wat was de oorzaak dat de andere moordenaar stopte met spotten en schuldenaar werd? Waardoor ben jij wel eens stilgezet?
6. Noem eens wat dingen waaraan je kunt merken dat deze moordenaar echt berouw had over zijn zonden?
7. We noemen de bekering van deze moordenaar wel een sterfbedbekering waarvan er maar één in de Bijbel staat. Waarom moeten we niet wachten om de Heere te zoeken totdat we op ons sterfbed liggen?
8. Een vriend zegt tegen je: ‘Ik vind het niet eerlijk dat een moordenaar vlak voor zijn sterven nog gered kan worden en in de hemel (‘Het Paradijs’) komt en iemand die keurig netjes heeft geleefd, maar zonder Christus sterft, in de hel komt?’ Hoe reageer jij?
9. Wat vind jij het mooie in deze geschiedenis van Hem – de Middelaar – Die aan het middelste kruis hangt en wat betekent dit voor jou?