Votum en groet
Zingen: Ps. 40 : 4
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Ps. 51 : 2
Schriftlezing: Markus 15: 1-25
Gebed
Zingen: Ps. 22 : 4 en 6
Prediking n.a.v. Markus 15: 21 en 25
Thema: Onder het kruis en zonder het kruis
Zingen: Ps. 145 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 89 : 8
Zegen