Votum en groet
Zingen: Ps. 31 : 4 en 12
Geloofsbelijdenis: NGB, art. 21
Zingen: Ps. 2 : 7
Schriftlezing: Lukas 23 : 44-56
Gebed
Zingen: Ps. 85 : 1 en 4
Prediking n.a.v. Lukas 23 : 47-49
Thema: De uitwerking van het sterven van Christus
1.Een belijdenis bij het kruis;
2.Het verlaten van het kruis; en
3.Het zien op het kruis.
Zingen: Ps. 27 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 3 : 4
Zegen