Votum en groet
Zingen: Ps. 89 : 3
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Johannes 20: 1-10
Gebed
Zingen: Ps. 21 : 4, 5 en 13
Prediking n.a.v. Joh. 20: 8-9
Thema: Komen, zien en geloven.
Zingen: Ps. 118 : 11
Dankgebed
Zingen: Ps. 95 : 4
Zegen