Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 1
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Ps. 27 : 7
Schriftlezing: Johannes 21: 15-25
Gebed
Zingen: Ps. 73 : 12 en 13
Prediking n.a.v. Joh. 21: 17
Thema: Hebt gij Mij lief?
1. Een indringende vraag
2. Een hartelijke belijdenis
3. Een mooie opdracht
Zingen: Ps. 116 : 1 en 10
Lezing formulier
Belijdenis van het geloof
Nieuwe lidmaten zingen: Ps. 119 : 5
Toezingen door de gemeente: Ps. 121 : 4 (staande)
Toespraak en afsluiting formulier
Dankgebed
Zingen: Ps. 133 : 3
Zegen
Daarna is er gelegenheid de nieuwe lidmaten voor de kansel (zonder handdruk) Gods zegen toe te wensen.