Ps. 47 : 3
Lukas 24 : 36 – 53
Ps. 36 : 2
Prediking n.a.v. Lukas 24 : 51-52
Thema: Een zegenend afscheid
Ps. 134 : 3

Beste jongere,

Ben 16 jaar of ouder? Van harte uitgenodigd voor de preekbespreking op Hemelvaartsdag. Na de morgendienst, om 11.30 uur, gaan we samen nadenken over de preek. Wat is de boodschap voor mij? Wat zijn mijn vragen? Het is mooi om samen met leeftijdsgenoten na te denken over het Woord van God. Doe je mee? Geef je op! Dat kan via de mail (e.mosterd@hhgbarneveldeo.nl) of telefoon/app (0613621468). Je krijgt dan een link toegestuurd zodat je mee kunt doen. We zie er naar uit je te ontmoeten!

Gespreksvragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van Hemelvaartsdag 13 mei 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld voor de preekbespreking met de 16+ jongeren via Teams en om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 24 : 36-53 Prediking n.a.v. Lukas 24 : 51-52
Thema: ‘Een zegenend afscheid’

Gespreksvragen
1. Wat vond je mooi en wat vond je moeilijk in de preek?

2. Afscheid nemen van iemand van wie je veel houdt, maakt je verdrietig. Hoe komt het dat de discipelen bij het afscheid van de Heere Jezus juist grote blijdschap hebben?

3. Wat is de betekenis van het feit dat de Heere Jezus zegenend opvaart?

4. Welke waarde heeft de zegen die je aan het eind van een eredienst meekrijgt voor jou persoonlijk?

5. Reageer op de volgende stelling: Iemand Gods zegen toewensen kun je niet zomaar doen.

6. Wat doet de Heere Jezus nu in de hemel en waaraan merk je dat op de aarde?

7. Zou de Heere Jezus snel terugkomen? Waarom wel of waarom niet?