Ps. 20 : 1
Schriftlezing: Handelingen 1 : 1-14
Ps. 119 : 3
Prediking n.a.v. Hand. 1 : 14
Thema: Het gebed om de Heilige Geest
1. Eendrachtig bidden
2. Volhardend bidden
3. Smekend bidden
Ps. 145 : 6

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 16 mei 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.

Schriftlezing: Handelingen 1 : 1-14  Prediking n.a.v. Hand. 1 : 14

Thema: Het gebed om de Heilige Geest

Aandachtspunten: 1. Eendrachtig bidden; 2. Volhardend bidden; en 3. Smekend bidden

 

Vragen voor kinderen:

  1. Welke mensen zijn er in de opperzaal bijeen om te bidden?
  2. Bij volhardend bidden blijf je telkens bidden om iets wat je heel graag wil hebben. Waar zou jij volhardend om bidden?

Vragen voor jongeren:

  1. Waar wordt in de opperzaal om gebeden en hoe weet je dat?
  2. Bid jij wel eens samen met anderen en waarom?

Vragen voor ouderen:

  1. Hoe kunnen we volgens u in onze tijd eendrachtig bidden?
  2. Wat is volgens u smekend bidden?
  3. Zou de Heere in onze tijd ook nog een opwekking teweeg kunnen brengen en zo ja, wat is daarvoor nodig?