Votum en groet
Zingen: Ps. 118 : 12
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Zingen: Ps. 135 : 12
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 : 1-14
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 68 en 88
Prediking n.a.v. 1 Kor. 15 : 5a
Thema: Pasen voor Petrus
Zingen: Ps. 30 : 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 68 : 10
Zegen