Votum en groet
Zingen: Ps. 49 : 1
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Ps. 25 : 2
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 8-22
Gebed
Zingen: Ps. 97 : 6 en 7
Prediking n.a.v. 1 Petrus 3: 15
Thema: Wees altijd bereid tot verantwoording
1. Wat daarvoor nodig is;
2. Wat daarvan de inhoud is; en
3. Wat daarbij de juiste houding is.
Zingen: Ps. 108 : 1 en 2
Lezing formulier
Belijdenis van het geloof
Nieuwe lidmaten zingen: Ps. 143 : 10
Toezingen door de gemeente: Ps. 37 : 2 (staande)
Toespraak en afsluiting formulier
Dankgebed
Zingen: Ps. 146 : 3
Zegen
Daarna is er gelegenheid de nieuwe lidmaten voor de kansel (zonder handdruk) Gods zegen toe te wensen.