Votum en groet
Zingen: Ps. 75 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 5
Schriftlezing: Markus 16 : 9-20
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 96 : 1, 2 en 6
Prediking n.a.v. Markus 16 : 15-16
Aandachtspunten:
1. Aan wie het evangelie gepredikt moet worden;
2. Wie er behouden zullen worden; en
3. Wie er verloren zullen gaan.
Zingen: Ps. 34 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 146 : 3
Zegen

Preekbespreking voor alle jongeren van 15 tot 25 jaar uit de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld e.o. op zondagavond 24 april 2022 n.a.v. de doopdiensten in de morgendiensten (i.p.v. 20 maart 2022 toen de stroom uitviel)
Schriftlezing: Markus 16: 9-20
Prediking n.a.v. Markus 16: 15-16
Thema van deze preekbespreking: De rijkdom van de kinderdoop tegenover de geloofsdoop (en het overdopen)

Gespreksvragen:

1. In vers 15 zegt de Heere Jezus tot Zijn discipelen: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.’ Hoe kun je in onze tijd weten of de Heere je tot het werk van zending of evangelisatie roept? Denk jij daar wel eens over na?

2. Welke waarde heeft de Doop voor jou?

3. Hoe kun je de Doop overschatten (heel belangrijk vinden) en hoe onderschatten (nauwelijks belangrijk vinden)?

4. Waarom kan vers 16 niet gebruikt worden als een argument voor de volwassendoop (eerst geloof dan doop)?

5. Waarom zijn wij op Bijbelse gronden voor de kinderdoop? (Zie HC vr. en antw. 74)

6. Noem eens drie redenen (bezwaren) waarom sommige mensen de kinderdoop verwerpen en kiezen voor de geloofsdoop en zich laten overdopen. Probeer daarna tegen deze redenen in te gaan.

7. Wat is voor jou het grote (theologische) verschil tussen de kinderdoop en de geloofsdoop?

8. Waarom worden Gods beloften van het genadeverbond niet in het leven van iedere gedoopte vervuld?

9. Gedoopte kinderen dragen een onderscheidingsteken. Guido de Bres spreekt in de NGB over een merk- en veldteken. Ze horen onderscheiden te zijn van de ongedoopte kinderen. Ze zijn apart gezet. Hoe is dat concreet aan jou te merken?

10. Bedenk een vraag n.a.v. de preek om aan je dominee te stellen.