Ps. 25 : 6
Schriftlezing: Johannes 20 : 19-29
Ps. 30 : 1 en 3
Prediking n.a.v. Johannes 20 : 28
Thema: Een hartelijke geloofsbelijdenis
1. De context (omstandigheden)
2. De oorzaak
3. De inhoud
Ps. 2 : 7
Openbare belijdenis van het geloof
Ps. 86 : 6
Ps. 122 : 3
Ps. 73 : 13