Ps. 64 : 10
Schriftlezing: Romeinen 10
Ps. 9 : 10 en 11
Prediking n.a.v. Rom. 10 : 9
Thema: Met mond en hart
1. Met de mond belijden
2. Met het hart geloven
3. Een rijke belofte
Ps. 27 : 7
Openbare belijdenis van het geloof
Ps. 17 : 3
Ps. 17 : 4
Ps. 138 : 4