Ps. 81 : 12
Schriftlezing: Handelingen 2 : 14-36
Ps. 86 : 3
Prediking n.a.v. Hand. 2 : 21
Thema: Een heerlijke Pinksterbelofte
1. De tijd van deze belofte
2. De ruimte in deze belofte
3. De kracht van deze belofte
Ps. 116 : 2 en 3