Ps. 51 : 6
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5
Ps. 119 : 47
Prediking n.a.v. 1 Thess. 5 : 19
Thema: Het vuur van de Heilige Geest
1. De betekenis van dat vuur
2. Het blussen van dat vuur
3. De blaasbalg voor dat vuur
Ps. 133 : 1