Votum en groet
ZingenL Ps. 105 : 1
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 119 : 17
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 2 : 1-12
Zingen: Ps. 72 : 5 en 6
Prediking n.a.v. Matth. 2 : 2 en 11
De wijzen vinden de geboren Koning
1.Hoe Hij wordt aangewezen;
2.Hoe Hij wordt opgezocht; en
3.Hoe Hij wordt aangebeden.
Zingen: Ps. 68 : 14
Dankgebed
Zingen: Lofz. van Zach./Gez. 3 : 4 en 5
Zegen