Thema: De boodschap van de geboren Zaligmaker.
1. Horen
2. Zien
3. Spreken

Ps. 78: 2
Ps. 37: 12
LvZach: 3, 4, 5
Ps. 96: 2, 4
LvSim: 1, 2

Tekst: Luc. 2: 17, 18
Schriftlezing: Luc. 2: 1 – 20