Votum en groet
Zingen: Ps. 86 : 5
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Gebed des Heeern/Gez. 5 : 3
Schriftlezing: Psalm 78
Gebed
Zingen: Ps. 87 : 2, 3 en 4
Tekst van de prediking: Psalm 87 : 4-5
De kinderen van Sion
1. Hun namen
2. Hun geboorte
3. Hun bevestiging
Zingen: Ps. 22 : 14 en 16
Dankgebed
Zingen: Ps. 135 : 12
Zegen