Votum en groet
Zingen: Ps. 136 : 1 en 4
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 25
Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 105 : 5
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 139 : 7 en 9
Prediking n.a.v. Handelingen 2: 39
Thema: De beloften van het genadeverbond
1. De inhoud
2. Het adres
3. De vervulling
Zingen: Ps. 115 : 7
Dankgebed
Zingen: Ps. 81 : 12
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 4 juni 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47
Prediking n.a.v. Handelingen 2: 39
Thema: De beloften van het genadeverbond; 1. De inhoud; 2. Het adres; en 3. De vervulling

Vragen voor kinderen:
1. Hoeveel duizend mensen worden er op de eerste Pinksterdag gedoopt in Jeruzalem?
2. Hoeveel kinderen worden er in deze dienst gedoopt? Weet je de namen?
Vragen voor jongeren:
1. Wat belooft de Heere ons in de Doop?
2. Pleit jij op de beloften van Gods genadeverbond in de Doop? Waaom wel of niet?

Vragen voor ouderen:
1. Wie worden er bedoeld met ‘allen die daar verre zijn’?
2. Wat belooft de Heilige Geest in de Doop?
3. Wat heeft de Doop u te zeggen?