Votum en groet
Zingen: Ps. 143 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 86 : 3
Schriftlezing: 1 Johannes 1
Gebed
Zingen: Ps. 103 : 2 en 6
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Prediking n.a.v. 1 Joh. 1: 8-9
1. De ontkenning van de zonde
2. De belijdenis van de zonde
3. De vergeving van de zonde
Zingen: Ps. 32 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 9 : 10
Zegen