Votum en groet
Zingen: Ps. 43 : 1 en 3
Wetslezing
Schriftlezing: 1 Johannes 1-2: 2
Gebed
Zingen: Ps. 86 : 1 en 2
Prediking n.a.v. 1 Joh. 2: 1-2
Jezus Christus is
1. Een Voorspraak
2. De Rechtvaardige
3. Een Verzoening
Zingen: Ps. 65 : 2
Lezing Tweede gedeelte Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 5 : 1, 2 en 12 (tijdens toebereiding tafel)
Avondmaalsbediening
Zingen: Ps. 103 : 2, 6 en 7 (Tafelpsalm)
Dankgebed
Zingen: Ps. 115 : 1
Zegen