Votum en groet
Zingen: Ps. 32 : 1 en 6
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Ps. 26 : 1
Schriftlezing: 1 Johannes 2: 1-17
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 34 en 84
Prediking n.a.v. 1 Joh. 2: 3-6
Thema: Gemeenschap met God betekent
gehoorzaamheid aan Zijn gebod
Zingen: Ps. 128 : 1 en 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 112 : 1
Zegen