Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 7
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Handelingen 6: 8-15 en 7: 51-60
Gebed
Zingen: Ps. 3 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Hand. 7: 54-55
Thema: De mens zonder de Heilige Geest en
de mens vol van de Heilige Geest
Zingen: Ps. 123 : 1
Dankgebed
Zingen: Ps. 89 : 20
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide diensten op zondagmorgen 18 juni 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Handelingen 6 : 8-15 en 7 : 51-60
Prediking n.a.v. Hand. 7 : 54-55
Thema: De mens zonder de Heilige Geest en de mens vol van de Heilige Geest

Vragen voor kinderen:
1. Wat betekent de naam Stéfanus?
2. Waarom staat Stéfanus zo rustig voor het boze Sanhedrin? Wie helpt hem?

Vragen voor jongeren:
1. Ben jij onder de prediking jaloers geworden op Stéfanus? Waarom wel of waarom niet?
2. Waarom ziet Stéfanus de Heere Jezus aan de rechterhand van God staan?

Vragen voor ouderen:
1. Hoe kunnen we de Heilige Geest wederstaan (vers 51) terwijl Zijn werk toch onwederstandelijk is?
2. Wat is de oorzaak van de boosheid van het Sanhedrin en is dat herkenbaar in uw leven?
3. Stéfanus wordt de eerste martelaar genoemd. Bid vandaag in het bijzonder voor hen die vervolgd worden om het geloof.