Ps. 67: 1
Ps. 67: 2
Ps. 87: 1 t/m 5
Ps. 25: 4
Ps. 68: 2

Schriftlezing: Handelingen 8 vers 26 t/m 40