Votum en groet
Zingen: Ps. 122 : 3
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1: 9
Schriftlezing: Job 22
Gebed
Zingen: Ps. 119 : 69 en 83
Prediking n.a.v. Job 22: 21
Een dringend advies aan het begin van een nieuw jaar wat
1. Veelzeggend;
2. Veelomvattend; en
3. Veelbelovend is.
Zingen: Ps. 25 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 45 : 8
Zegen