Votum en groet
Zingen: Ps. 90 : 1
De namen van gemeenteleden die ons
zijn ontvallen, worden voorgelezen.
Zingen: Ps. 103 : 8 en 9
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Job 13
Gebed
Zingen: Ps. 139 : 1 en 14
Prediking n.a.v. Job 13: 9a
Goddelijk onderzoek wat
1. Persoonlijk;
2. Alomvattend; en
3. Beslissend is.
Zingen: Ps. 130 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 102 : 15
Zegen