Ps. 90 : 1
Schriftlezing: Genesis 7:1-17
Ps. 95 : 4
Prediking n.a.v. Genesis 7:16b
Thema: Een geopende deur, die door de HEERE gesloten wordt.
Aandachtspunten:
a. God lankmoedigheid
b. Gods barmhartigheid
c. Gods rechtvaardigheid
Ps. 118 : 10