Ps. 84 : 1
Schriftlezing: Lukas 2 : 21-38
Lofzang van Simeon/Gez. 4 : 1
Prediking n.a.v. Lukas 2 : 36-38
Het leven van Anna
1. Haar levensgang
2. Haar levensgeheim
3. Haar levensdoel
Psalm 71 : 13