Votum en groet
Zingen: Ps. 90 : 1
De namen van gemeenteleden die ons
zijn ontvallen, worden voorgelezen.
Zingen: Ps. 39 : 3 en 5
Geloofsbelijdenis (NGB, art. 37)
Zingen: Ps. 102 : 15
Schriftlezing: 1 Petrus 4
Gebed
Zingen: Ps. 5 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. 1 Petrus 4: 7
Een ernstige oproep, omdat
1. Het einde van alle dingen nabij is;
2. Nuchtere waakzaamheid geboden is; en
3. Het wakende gebed noodzakelijk is.
Zingen: Ps. 130 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 98 : 4
Zegen