Votum en groet
Zingen: Ps. 25 : 2
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1: 9
Schriftlezing: 2 Petrus 3
Gebed
Zingen: Ps. 121 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. 2 Petrus 3: 13-14
De heerlijke toekomstverwachting van de Kerk
1. De inhoud van deze verwachting;
2. De grond van deze verwachting; en
3. De roeping bij deze verwachting
Zingen: Ps. 84 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 90 : 9
Zegen