Votum en groet
Zingen: Ps. 66 : 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 119 : 57
Schriftlezing: Lukas 13: 1-9
Gebed
Zingen: Ps. 1 : 1, 2 en 3
Prediking n.a.v. Lukas 13: 8-9
De gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom
1. De vraag om uitstel;
2. Het benutten van uitstel; en
3. De afloop van uitstel
Zingen: Ps. 92 : 7 en 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 67 : 3
Zegen