Thema: Een onwankelbare zekerheid.
1. Tot onderwijzing
2. Tot vertroosting
3. Tot bemoediging

Ps. 34: 4
Ps. 119: 46
Ps. 91: 1, 2
Ps. 23: 1, 2
Ps. 94: 8, 10

Tekst: PS. 91: 1
Schriftlezing: Ps. 91