Votum en groet
Ps. 49 : 1
Wetslezing
Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Lukas 2 : 8-20
Gebed
Ps. 119 : 8 en 65
Prediking n.a.v. Luk. 2 : 18-20
De uitwerking van het Kerstevangelie
1.Verwondering;
2.Bewaring; en
3.Verheerlijking
Lofz. van Maria/Gez. 2 : 1
Dankgebed
Ps. 45 : 1
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de diensten op Tweede Kerstdag, zondagmorgen 26 december 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Lukas 2 : 8-20
Prediking n.a.v. Luk. 2 : 18-20
Thema: De uitwerking van het Kerstevangelie
Aandachtspunten: 1.Verwondering; 2. .Bewaring; en 3. Verheerlijking.

Vragen voor kinderen:
1. Wat gingen de herders doen toen ze de Heere Jezus in de kribbe gezien hadden?
2. Van welke man horen we niets in dit gedeelte?

Vragen voor jongeren:
1. Maria bewaart of onthoudt de woorden van de herders. Wat heb jij vanmorgen van de preek onthouden?
2. Wanneer lezen we nog meer dat Maria al die dingen bewaarde in haar hart?

Vragen voor ouderen:
1. Waar verwondert u zich over in het Kerstevangelie?
2. De herders doen hetzelfde wat de engelen doen: prijzende God (vs. 13 en 20) en toch is het niet helemaal hetzelfde. Wat is het verschil?
3. Wat is de uitwerking van het Kerstevangelie voor u?