Ps. 89 : 1 en 3
Lofz. van Zach. : 4
Joh. 3 : 1 – 16
Ps. 98 : 1 en 2
Ps. 132 : 7 en 12
Lofz. van Maria : 3