Votum en groet
Zingen: Ps. 40 : 4
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Gebed des Heeren/Gez. 5 : 6
Schriftlezing: Johannes 19 : 17-30
Gebed
Zingen: Ps. 22 : 1 en 9
Prediking n.a.v. Johannes 19 : 19-22
Thema: Het opschrift boven het kruis van Jezus
1. Een bedrieglijke beschuldiging;
2. Een duidelijke terechtwijzing; en
3. Een heerlijke verkondiging
Zingen: Ps. 145 : 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 72 : 10
Zegen