Votum en groet
Zingen: Ps. 31 : 4 en 12
Geloofsbelijdenis: NGB, art. 21
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Johannes 19 : 31-42
Gebed
Zingen: Ps. 89 : 14 en 20
Prediking n.a.v. Johannes 19 : 38-42
Thema: De begrafenis van Jezus
1.Een waardige begrafenis;
2.Een koninklijke begrafenis; en
3.Een troostvolle begrafenis
Zingen: Ps. 49 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 39 : 3 en 5
Zegen