Votum en groet
Zingen: Ps. 118 : 11
Wetslezing
Zingen: Tien geboden des Heeren/Gez. 1 : 9
Schriftlezing: Lukas 24: 1-12
Gebed
Zingen: Ps. 42 : 2 en 3
Prediking n.a.v. Luk. 24: 4-6
1. Een hevige vertwijfeling
2. Een hemelse terechtwijzing
3. Een heerlijke verkondiging
Zingen: Ps. 30 : 3 en 8
Dankgebed
Zingen: Ps. 72 : 8
Zegen