Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 1 en 6
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Zingen: Ps. 27 : 7
Schriftlezing: Filippenzen 3
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2, 3 en 6
(onder het zingen wordt er gecollecteerd)
Prediking n.a.v. Filip. 3 : 10-11
1. Een hartelijk verlangen;
2. Een gedurig verlangen; en
3. Een heerlijk verlangen
Zingen: Ps. 36 : 3
Lezing formulier
Belijdenis van het geloof
Nieuwe lidmaten zingen: Ps. 17 : 3
Toezingen door de gemeente: Ps. 17 : 4
(enigszins gewijzigd en staande)
Toespraak en afsluiting formulier
Dankgebed
Zingen: Ps. 9 : 10 en 11
Zegen
Daarna is er gelegenheid de nieuwe lidmaten voor
de preekstoel Gods zegen toe te wensen en daarna
de kerk door de linker zijdeur te verlaten.