Votum en groet
Zingen: Ps. 95 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 68 : 17
Schriftlezing: Jesaja 43: 1-21
Gebed
Zingen: Ps.122 : 2 en 3
Prediking n.a.v. Jesaja 43: 21
Thema: Hoop voor Israël in Christus
Zingen: Ps. 118 : 12
Dankgebed
Zingen: Ps. 147 : 1
Zegen