Schriftlezing: Genesis 43: 1-14
Tekst: Genesis 43:9
Ps. 95: 3
Ps. 119: 61
Ps. 74: 2, 19, 21
Ps. 35: 11
Ps. 62: 4, 5

Thema: Keerpunt in het leven voor Gods aangezicht!
1. Jakobs wantrouwen;
2. Juda’s keuze;
3. Israëls buigen.