Votum en groet
Zingen: Ps. 75 : 1 en 6
Wetslezing
Zingen: Ps. 106 : 4
Schriftlezing: Markus 10: 13-27
Lezing Doopformulier
Ja-woord doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening Heilige Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 115 : 1, 7 en 8
Prediking n.a.v. Markus 10: 14b
1. Een opdracht;
2. Een waarschuwing; en
3. Een belofte
Zingen: Ps. 34 : 6
Dankgebed
Zingen: Ps. 81 : 12
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide doopdiensten op zondagmorgen 1 oktober 2023 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Markus 10: 13-27
Prediking n.a.v. Prediking n.a.v. Markus 10: 14b
Aandachtspunten: 1. Een opdracht; 2. Een waarschuwing; en 3. Een belofte

Vragen voor kinderen:
1. Wie brachten de kinderen bij de Heere Jezus?
2. Hoe kunnen jouw vader en moeder jou in deze tijd bij de Heere Jezus brengen?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom houden de discipelen de kinderen tegen?
2. Zijn er voor jou hindernissen om bij de Heere Jezus te komen? Zo ja, welke?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom is het nodig om kinderen zo jong mogelijk bij de Heere te brengen?
2. Hoe kunnen wij een hindernis vormen voor kinderen om bij de Heere Jezus te komen?
3. Wat betekent voor u de belofte aan het eind van vers 14?