Votum en groet
Zingen: Ps. 84 : 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 2 : 7
Schriftlezing: Mattheüs 7 : 13-23
Gebed
Zingen: Ps. 25 : 2 en 4
Prediking n.a.v. Mattheüs 7:13-14
Thema: De brede en de smalle weg
1. Een bevel; en
2. Een waarschuwing
Zingen: Ps. 118 : 10
Dankgebed
Zingen: Ps. 17 : 3
Zegen