Votum en groet
Zingen: Ps. 96 : 1 en 2
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 78
Schriftlezing: Jona 3
Gebed
Zingen: Ps. 68 : 1 en 2
Prediking n.a.v. Jona 3: 1-4
1. Een hernieuwe opdracht
2. Een gehoorzame profeet
3. Een ernstige prediking
Zingen: Ps. 95 : 4
Dankgebed
Zingen: Ps. 73 : 14
Zegen

Vragen n.a.v. de preek gehouden tijdens de beide ochtenddiensten op zondag 10 juli 2022 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Schriftlezing: Jona 3
Prediking n.a.v. Jona 3: 1-4
Aandachtspunten:
1. Een hernieuwde opdracht;
2. Een gehoorzame profeet; en
3. Een ernstige prediking

Vragen voor kinderen:
1. Naar welke stad moet Jona toe om te gaan preken?
2. De preek van Jona is maar heel kort. Wat zegt hij?

Vragen voor jongeren:
1. Waarom is het een groot verschil of je met God of zonder God reist?
2. Welke twee punten bevat de preek van Jona?

Vragen voor ouderen:
1. Waarom wordt Ninevé in vers 3 ‘een grote stad Gods’ genoemd?
2. Waarom is de preek van Jona niet eenzijdig?
3. Wat zou u doen als u nog 40 dagen had te leven?