Votum en groet
Zingen: Ps. 68 : 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 48 : 6
Schriftlezing: Genesis 49 : 1-28
Gebed
Zingen: Ps. 39 : 3 en 5
Prediking n.a.v. Gen. 49 : 18
Thema: Advent op het sterfbed van Jakob
Zingen: Ps. 146 : 3 en 4
Dankgebed
Zingen: Lofzang van Simeon/Gez. 4 : 1
Zegen