Votum en groet
Zingen: Ps. 132 : 5 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 24 : 2
Schriftlezing: Jozua 3
Gebed
Zingen: Ps. 66 : 6 en 8
Bijbellezing over Jozua 3
De doortocht door de Jordaan
1.De voorbereidingen op de doortocht (vs. 1-7)
2.De ark in het midden (vs. 8-13)
3.Het wonder van de doortocht (vs. 14-17)
Zingen: Ps. 66 : 3
Dankgebed
Zingen: Ps. 118 : 4
Zegen