Votum en groet
Zingen: Ps. 95 : 1
Wetslezing
Zingen: Ps. 119 : 37
Schriftlezing: Lukas 1: 5-25
Lezing Doopformulier
Jawoord van doopouders
Zingen: Ps. 22 : 16
Bediening van de Doop
Zingen: Ps. 134 : 3
Toespraak tot doopouders
Gebed
Zingen: Ps. 71 : 4, 5 en 6
Prediking n.a.v. Lukas 1: 15-17
Thema: Johannes, een bijzonder kind
1. Zijn persoon;
2. Zijn taak; en
3. Zijn doel
Zingen: Ps. 143 : 10
Dankgebed
Zingen: Lofz. Van Zach./Gez. 3 : 3
Zegen