Votum en groet
Zingen: Ps. 68: 9
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 100: 2 en 4
Gebed
S. Mattheüs 1:1-6 en 16, Genesis 38
t. Mattheüs 1:3a
Zingen: Ps. 139: 1, 2 en 14
Preek
Zingen: Ps. 103: 2
Dankgebed
Zingen: Ps. 68:13
Zegen